Osnivanje trgovačkog društva

Putem usluge e-Tvrtka koja je omogućena stupanjem Pravilnika o načinu upisa u sudski registar, u Republici Hrvatskoj moguće je elektronički osnovati društvo s ograničenom odgovornošću. Temeljni kapital mora biti u novcu, a društvo se može osnovati iz bilo kojeg HITRO.HR ureda ili Javnobilježničkog ureda u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se može podnijeti 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu na bilo koji Trgovački sud.

Podnošenje prijave

Kada sud zaprimi elektroničku prijavu njegov rok je 24 sata kako bi donio odluku od osnivanju trgovačkog društva. Ipak valja pripaziti jer u rok od 24 sata ovdje ne ulaze svi dani u tjednu. Naime, ne ubrajaju se neradni dani i vikendi. Ako je elektronička prijava podnesena nakon radnog vremena Trgovačkog suda, rok za donošenje odluke od 24 sata počinje teći sljedeći radni dan. Ako je prijava podnesena u papirnom obliku rok od 24 sata tada ne vrijedi te važi rok od 15 dana kako bi se društvo upisalo u Sudski registar.

Trgovački sud neće upisati tvrtku koja nije u skladu sa zakonom. U registar se ne mogu upisati tvrtke koje se ne razlikuju od ranije upisane tvrtke u sudski registar. Sud će upisati onu tvrtku koja se prva prijavila.

Odabir imena društva

Kao prvi korak kod osnivanja društva svakako je samo ime društva. Možete provjeriti na stranicama HITRO.HR postoji li već isto ili slično ime društva koje je bilo vaša ideja. Iz tog razloga bilo bi dobro da imate više ideja i napravite popis s bar tri imena.

Kada provjerite dostupnost imena, HITRO.HR će vam dati naputke kako ime možete rezervirati. Ime možete rezervirati na portalu sudreg.pravosudje.hr.

Pravila kod odabira imena društva

 • pod nazivom tvrtke vaše trgovačko društvo posluje i sudjeluje kroz sav pravni promet pa je važno da ime bude pravilno odabrano
 • pripazite da svoju tvrtku ne nazovete sličnim imenom postojeće tvrtke koja je već upisana sudski registar
 • svi podaci koji opisuju vašu tvrtku moraju biti istiniti
 • trgovačko društvo mora uz naziv sadržavati i predmet poslovanja kojim se tvrtka bavi. Dakle ako vaša usluga pruža usluge nakon imena društva valja dodati i riječ “usluge” (“naziv tvrtke” d.o.o. usluge)
 • tvrtka se u svakom pogledu mora razlikovati od bilo koje druge tvrtke
 • predmet poslovanja tvrtke ne smije vrijeđati intelektualna prava, prava industrijskog vlasništva niti bilo koja druga prava
 • riječ “Hrvatska” u imenu tvrtke, kao i njezine izvedenice i grb, smiju se koristiti samo ako to odobri Vlada Republike Hrvatske ili državni organ koji ima njezino ovlaštenje.
 • ime tvrtke ne smije sadržavati zastave, grbove ili imena nekih drugih država
 • kao ime tvrtke može se unijeti dio imena ili cijelo ime određene osobe jedino uz njezin pristanak. Ako je osoba umrla, pristanak moraju dati njezini nasljednici.
 • naznaka imena trgovačkog društva mora biti na latiničnom pismu i hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku članice EU. Kod imena se mogu koristiti i arapski brojevi. Svi ostali sastojci u imenu tvrtke moraju biti na latiničnom pismu i hrvatskom jeziku.
 • tvrtka se može upisati i u prijevodu na više jezika.

Javni bilježnik

Kako bi se tvrtka upisala u sudski registar, prijavu (obrazac Po) i njezine priloge morate ovjeriti kod javnog bilježnika. Od dokumenata će vam biti potrebna osobna iskaznica ili ako ste strani državljanin – putovnica. Ovjeri kod javnog bilježnika moraju prisustvovati svi osnivači i druge važne osobe čiji potpise treba ovjeriti.

Kada ovjeri svu potrebnu dokumentaciju, javni bilježnik će je elektroničkim putem poslati u HITRO.HR ured.

Predaja dokumentacije

Prijavu za sudski registar i sve potrebne ovjere predajte u ured HITRO.HR. Uplate osnivačkog pologa i sudskih pristojbi možete izvršiti u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

Nakon što HITRO.HR zaprimi svu potrebnu dokumentaciju proslijedit će ga elektroničkim putem Trgovačkom sudu. Ako je sve s dokumentacijom u redu, ako je ona ispravna te potpuna, Trgovački sud će u 24 sata upisati društvo u Sudski registar. Rješenje o osnivanju te Potvrdu o OIB-u nove tvrtke, Sudski registar će elektroničkim putem dostaviti uredu HITRO.HR. Ako se dokumentacija predaje u papirnom obliku, rok je 15 dana, a dokumentacija se podiže na Trgovačkom sudu.

U uredu HITRO.HR morat ćete ispuniti i RPS obrazac kako bi mogli dobivati Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. Nakon što preuzme Rješenje, HITRO.HR će elektroničkim putem u roku jednog dana ishoditi i Obavijest Državnog zavoda za statistiku.

Otvaranje računa i izrada pečata

Svu potrebnu dokumentaciju, odnosno Rješenje o opisu u Sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s matičnim brojem dobit ćete na šalteru HITRO.HR. Nakon toga valja otvoriti račun i izraditi pečat. Izradu pečata i otvaranje računa također možete izvršiti na šalteru Hitro.hr. Nakon toga obvezno prijavite društvo, vlasnike i zaposlenike u mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Pripazite da ne zaboravite na kraju društvo prijaviti i Poreznoj upravi jer ono se mora upisati u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Od dokumenata morate priložiti Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Rješenje o upisu u Sudski registar i potpisni karton. Postoji mogućnost da će Porezna uprava zatražiti još neki dokument.

Autor: M.L.

Komentiraj

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.